• Mijn wagen is totaal verlies. Wat gebeurt er nu?

  Als de expert jouw auto totaal verlies verklaart betekent dit ook dat het leasecontract wordt beëindigd op datum van de totaal verlies verklaring. Wij nemen dan contact met je op (of met de fleetmanager van jouw werkgever) om de mogelijkheden wat betreft het leasen van een nieuwe leaseauto te bespreken. Ook kijken we samen naar een tijdelijke oplossing om uw mobiliteit te garanderen tot aan de levering van de nieuwe wagen. De vervangwagen komt namelijk bij stopzetting van het leasecontract te vervallen en beantwoordt vaak ook niet aan uw behoeftes voor een langere periode. Via de korte termijn verhuur van Van Mossel Shortlease & Rent vinden we vast een passende oplossing. Wanneer jouw wagen totaalverlies is, is het belangrijk dat:

   

  Je al jouw persoonlijke bezittingen uit de wagen haalt. Contacteer hiervoor zo snel mogelijk de garage, carrosserie of takeldienst waar jouw wagen zich bevindt.

   

  Alle sleutels, accessoires, inschrijvingsdocument en gelijkvormigheidsattest van de wagen zich in de wagen bevinden, of dat je deze bezorgt via aangetekende zending op volgend adres: International Car Lease Holding, tav Schadeafdeling, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen

 • Hoe regel ik het verbruik van mijn vervangwagen?

  Een vervangwagen wordt geleverd met een bepaalde tankinhoud. Deze wordt bij aflevering ook genoteerd. Indien je de wagen terug binnen brengt, dient eenzelfde tankinhoud voorzien te zijn. Beschik je over een tankkaart maar is deze tankkaart beperkt voor bijvoorbeeld diesel en rijdt jouw vervangwagen op benzine ? Dan schiet je deze kosten voor en bezorg je ons de tankbonnen via fuel@vanmossel.be . Deze uitgaven worden je terugbetaald.

 • Wat doe ik als de hersteller geen vervangwagen kan leveren?

  Indien de door jou aangeduide hersteller binnen de termijn van 5 dagen geen vervangwagen kan leveren, neem dan onmiddellijk contact op met jouw schadebeheerder via damages@vanmossel.be of telefonisch: +32 3 544 29 50.

 • Welke keuze vervangwagen heb ik?

  Het is altijd vervelend als je schade aan jouw auto hebt. Als de optie “vervangend vervoer” opgenomen is in jouw leasecontract, heb je recht op een gratis vervangwagen.

   

  De vervangwagens van VAB zijn steeds wagens van categorie A. Kleine en wendbare wagens om de eerste nood aan mobiliteit te voorzien. Dit zijn ook meestal wagens op benzine. Nadien wordt de VAB vervangwagen vervangen door een wagen van de categorie die is opgenomen in het leasecontract. Bij gebrek aan beschikbare wagens in deze categorie kan er van worden afgeweken. Geef eventueel jouw voorkeur mee (bijvoorbeeld benzine/diesel/elektrisch/hybride) zodat hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening kan worden gehouden.

 • Hoe lang heb ik recht op een vervangwagen?

  Een vervangwagen geleverd door VAB heb je voor een termijn van 5 dagen. Binnen deze termijn ontvang je een andere vervangwagen te voorzien door de aangeduide hersteller. Neem hiervoor contact op met de aangeduide hersteller om concreet af te spreken hoe deze omwisseling gebeurt.

   

  Vergeet bij het inleveren van de vervangwagen van VAB niet de wagen effectief af te melden via vervangwagens@vab.be (of telefonisch via +32 3 253 61 88). Vermeld daarbij steeds duidelijk het kenteken en de plaats waar je deze wagen achterlaat (bijvoorbeeld bij carrosseriebedrijf X met vermelding van de gemeente). Over de vervangwagen die je ontvangt van de hersteller beschik je gedurende de ganse periode van herstelling. 

   

  Indien de door jou aangeduide hersteller binnen de termijn van 5 dagen geen vervangwagen kan leveren, neem dan onmiddellijk contact op met jouw schadebeheerder via damages@vanmossel.be of telefonisch: +32 3 544 29 50. Het is onze taak om jou ten allen tijde mobiel te houden.

   

  Indien schade van die orde is dat het voertuig totaal verlies wordt verklaard, kan je technisch gezien slechts over de vervangwagen beschikken tot op het ogenblik van bevestiging van dit totaal verlies omdat dan het leasecontract wordt stopgezet. Uiteraard gaan wij steeds samen met jou op zoek naar een passende oplossing om je mobiliteit te garanderen tot je over een nieuwe (lease)wagen kan beschikken.

 • Heb ik recht op een vervangwagen en hoe ontvang ik deze?

  Dit is afhankelijk van de voorwaarden van het leasecontract. Indien de optie “vervangend vervoer” inbegrepen is, heb je recht op een gratis vervangwagen:

   

  Wordt jouw wagen getakeld door de VAB-assistance? 

  Dan krijg je ter plaatse een vervangwagen of zal VAB je, zo snel als mogelijk, een vervangwagen bezorgen op het door jou aangeduide adres.

   

  Werd jouw wagen getakeld door een depannage (verschillend van VAB)?

  Neem zo snel als mogelijk contact op met een schadebeheerder via damages@vanmossel.be of telefonisch +32 3 544 29 50. De schadebeheerder zal, samen met jou, de beste oplossing zoeken voor jouw mobiliteit.

   

  Heb je een afspraak voor de herstelling van jouw wagen?

  De vervangwagen zal door de hersteller ter beschikking worden gesteld voor de hele periode van de herstelling.

 • Welke documenten bezorg ik bij tussenkomst van politie?

  Indien bij het ongeval tussenkomst is geweest van Politie kan de leasemaatschappij of de verzekeraar documenten opvragen. Maar deze documenten zullen ons pas bezorgd worden na vrijgave van het strafdossier door het Parket. Dit kan méér dan een jaar duren. Het is dus zeer belangrijk dat je de documenten zelf opvraagt bij de politie. Zij zijn namelijk verplicht deze te geven aan elke partij die betrokken is bij het verkeersongeval. Zo kan de behandeling van jouw dossier bespoedigen. Een PV-nummer is een belangrijk gegeven, maar niet voldoende. Dus vraag zeker volgende documenten op en bezorg ons een kopie:

   

  Verhoorblad: dit is een samenvatting van jouw eigen verklaringen bij de politie 

   

  Attest verkeersongeval: dit is een overzicht van alle betrokken partijen

 • Wie kan ik opgeven als schadehersteller? 

  Voor de herstelling van al onze auto’s hebben we een partnership met het Van Mossel Carrosserie netwerk die houder is van verschillende kwaliteitslabels. Zij zorgen steeds voor een kwalitatief hoogstaande herstelling binnen een zo kort mogelijke termijn. Zij zijn tevens uitgerust om herstellingen uit te voeren voor alle merken en beschikken over de meest gangbare wisselstukken zodat jouw wagen binnen de kortst mogelijke termijn hersteld kan worden. 

   

  Herstellen bij het Van Mossel Carrosserie netwerk geeft het bijkomend voordeel dat, indien je dit wenst, jouw wagen wordt opgehaald op de door jou aangeduide plaats en, na herstelling, ook wordt teruggebracht. Je hoeft je dus niet te verplaatsen. Deze service wordt trouwens geheel kosteloos aangeboden. De hersteller zal ook in de meeste gevallen, in het kader van de beoordeling van de schade, een bestek opmaken op basis van foto’s. Zo dien je je ook voor deze actie meestal niet te verplaatsen.

 • Ik heb schade aan mijn leaseauto. Wat moet ik doen?

  Wanneer het een schade betreft met een tegenpartij is het van belang dat jij samen met deze partij het “Europees Aanrijdings-Formulier” invult. Ben je niet in de mogelijkheid om dit in te vullen, dan laat je de bevindingen door de Politie uitvoeren. Neem zoveel als mogelijk foto’s. Niet alleen van de schade aan jouw voertuig, maar desgevallend ook van de wagen van de tegenpartij en/of de omgeving. Dit draagt bij aan een correcte inschatting van de ongevalsomstandigheden en dus ook de aansprakelijkheid. Zijn er videobeelden van het ongeval via een dashcam of andere camera dan zijn deze zeker ook van waarde. 

   

  Ik kan nog verder rijden met de auto

  Meld dan de betreffende schade binnen de 24 uur via de online-toepassing. Hier wordt uitgelegd hoe je de schade online kunt aangeven. Wij zorgen er dan voor dat een medewerker van onze verzekeringsmakelaar contact met jou opneemt, veelal via mail. 

   

  Ik kan niet meer verder rijden met de auto

  Is jouw wagen geïmmobiliseerd dan helpen onze partners van VAB je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verder, waar je je ook bevindt. Je kan hen telefonisch contacteren op 0800 23 043

   

  Ik heb schade gereden in het buitenland

  In heel Europa gelden dezelfde stappen. Echter moet je wel een ander telefoonnummer bellen voor de wegenwacht: +32 3 253 63 38

   

  Hoe en waar moet ik schade melden?

  Elke schade aan jouw voertuig dient te worden gemeld via een online formulier. Hiermee verzamelen onze schadebeheerders alle nodige informatie om jouw dossier snel en efficiënt te behandelen zodat de hersteltijd tot een minimum beperkt kan worden. Ben je in het bezit van een proces-verbaal of een getuigenverklaring? Heb je foto’s en een Europees aanrijdingsformulier? Alle documenten kunnen tijdens het proces van aangifte elektronisch toegevoegd worden. Ook kan je tijdens het online melden van de schade aanduiden bij welke hersteller je jouw auto wil laten herstellen. Bij de ontvangst e-mail wordt jouw keuze bevestigd. 

   

  Klik hier voor het online formulier

   

 • Wat doe ik bij de aanrijding van een dier?

  Bij aanrijding met dieren wordt er een onderscheid gemaakt tussen 2 soorten dieren, nl.
  “wilde dieren” en “huisdieren”.


  Wilde dieren leven in het wild en hebben geen eigenaar terwijl huisdieren wel een eigenaar
  hebben die verantwoordelijk is voor het dier. Onder het laatste vallen ook boerderijdieren
  zoals bv. koeien, paarden, schapen, etc.


  Heb je een aanrijding met een wild dier niet kunnen vermijden, dan volg je de wettelijke
  voorschriften bij een ongeval en breng je eerst jezelf en eventuele andere inzittenden van de
  auto in veiligheid. Bel een ziekenwagen als er gewonde inzittenden zijn. Contacteer de politie
  en blijf ter plaatse tot de politie toegekomen is. Vul intussen het Europees
  aanrijdingsformulier in en maak foto’s. 

  ls er een ”huisdier“ bij de aanrijding betrokken en heb je schade opgelopen, is de situatie
  anders. Gezien het dier een eigenaar heeft wordt deze er ook verantwoordelijk voor gesteld
  en wordt de familiale verzekering aangesproken om de schade die door het dier werd
  aangericht te vergoeden. Indien de eigenaar van het huisdier niet in de buurt is of niet
  meteen gevonden kan worden bel je best de politie voor bijstand. Vaak hebben huisdieren
  een chip waarmee de eigenaar van het dier kan worden teruggevonden.

 • Hoe bekom ik een blanco “Europees AanrijdingsFormulier”?

  Stuur een mail naar damages@vanmossel.be en vermeld daarbij jouw plaatnummer, naam
  en adres. Een blanco formulier wordt je dan per post opgezonden.


  Je kan ook gebruik maken van de webtoepassing Crashform van Assuralia. Deze kan
  gedownload worden vanuit de Apple App Store of Google Play Store.

 • Wat moet ik doen bij ruitschade?

  Een sterretje of barst in jouw ruit? Een kleine barst of een sterretje kunnen makkelijk hersteld worden. Maar als het groter wordt kan dat vervelende gevolgen hebben. Maak daarom onmiddellijk een afspraak bij onze vaste glaspartner Autoglass Clinic. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (ook 's nachts, in het weekend en tijdens feestdagen). 

   

  Bel gratis 0800 23 332, of maak een afspraak online

   

  In de servicecentra van Autoglass Clinic is herstelling of vervanging snel geregeld. Onze partner regelt tevens de administratieve afhandeling zodat je er verder geen omkijken naar hebt. Ben je in het buitenland? Ook dan staat onze partner klaar om je te ondersteunen. Neem contact op via +32 11 85 98 60.

 • Mijn autoband is kapot, wat nu?

  Wanneer een band om een andere reden dan de normale slijtage vervangen of gerepareerd moet worden, dan spreken we van schade. Als deze band te repareren is, dan zijn de kosten voor DirectLease. Wanneer de band vervangen moet worden, wordt er een gedeelte van de daadwerkelijke kosten doorbelast.

 • Algemene verzekeringsvoorwaarden:

  Hieronder vind je onze algemene verzekeringsvoorwaarden.  Wij sluiten een verzekering af in naam en voor rekening van de klant. Het gedeelte eigen risico (de schade aan de eigen wagen) dragen wij volledig zelf.  Voor u maakt dit geen verschil, in geval van schade aan de eigen wagen bent u steeds gedekt en wordt de eigen bijdrage toegepast.

  Klik hier voor de verzekeringsvoorwaarden.
   

 • Betaal ik een vrijstelling bij glasbraak?

  Als je deze laat repareren bij een door DirectLease erkende glashersteller, is dit kosteloos.

 • Heb ik recht op vervangend vervoer?

  Standaard voorziet het contract geen vervangwagen. Je kunt dit wel voor een kleine meerprijs als optie selecteren.

 • Wat moet ik doen bij schade?

  Schade rijden is natuurlijk heel vervelend, met name voor jezelf. De reparatie van de auto is standaard verzekerd en hiervoor moet u steeds het Europese aanrijdingsformulier invullen en aan ons verzenden. Alleen wanneer de schade veroorzaakt is door eigen schuld of een onbekende derde is er sprake van een eigen risico zoals dat gebruikelijk is bij autoverzekeringen.

 • Welke schades vallen onder de categorie gebruiksschades en welke niet?

  DirectLease hanteert een duidelijke richtlijn voor de gebruiksschades. Dit zijn schades aan een auto die horen bij het gebruik ervan. Hiervoor hanteren wij de Renta norm en hebben we een innameprotocol gemaakt, voorzien van een duidelijke splitsing in enerzijds geaccepteerde gebruiksschades en anderzijds schades die we tijdens het contract gemeld willen zien. Doe je dit laatste niet, dan kunnen we deze schade volledig op jou verhalen.

 • Is een bestuurdersverzekering inbegrepen?

  Een bestuurdersverzekering is standaard niet inbegrepen in het leasetarief. Deze extra verzekering kun je voor een paar euro per maand als optie kiezen.

 • Wat moet ik doen bij pech?

  Bij pech neem je contact op met de 24/7 hulpdienst van VAB op telefoonnummer: 0800 230 43. We zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk weer mobiel bent.

 • Heb ik recht op pechverhelping?

  Ja, pechverhelping in België is inbegrepen in het contract. DirectLease maakt voor haar pechservice in binnen- en buitenland gebruik van de 24/7 hulpdiensten van VAB.
  Binnenland: 0800 230 43
  Buitenland: +32 3 253 63 38

 • Hoe hoog is het eigen risico?

  Het eigen risico bedraagt €495 euro per schadegeval.